Aspo9

Verschillende vormen van groene energie

In een tijd waarin alles draait om het zijn van groen, is het belangrijk om je bezig te houden met groene energie. Je kunt met behulp van de juiste energie niet alleen flink wat geld besparen, maar ook het milieu een handje helpen. Energie is enorm belangrijk op aarde. Zonder energie zouden we talloze mogelijkheden kunnen schrappen en zou het zelfs moeilijk zijn om te overleven. Energie wordt schaars, en dus moeten we overstappen op een energiezuinige manier van leven. Groene energie belast het milieu niet en wordt op een duurzame manier opgewekt. Groene energie is er in verschillende vormen. En ze raken nooit op!

De wind als energiebron

Eén van de belangrijkste vormen van groene energie, is windenergie. Wind is een duurzame energiebron die nooit opraakt. Wind is er namelijk altijd, en zal er ook altijd blijven. Bij de opwekking van windenergie komen geen schadelijke gassen vrij, zoals Co2. Wel is er tijdens de productie van de windmolens zelf sprake van uitstoot van schadelijke gassen. Toch is deze uitstoot binnen zeer korte tijd weer terugverdiend. Windenergie is immers schoon en zal tevens altijd beschikbaar blijven. Het enige nadeel van windenergie is dat je afhankelijk bent van de wind. Een windmolen werkt echter al bij windkracht 2, waardoor er bijna altijd wel groene stroom opgewekt kan worden.

In het zonnetje

Zonne-energie wordt tegenwoordig ook veel toegepast als het gaat om groene energie. Warmte en licht van de zon is een duurzame energiebron. De zon houdt immers nooit op met schijnen. Er komen geen schadelijke gassen vrij tijdens het opwekken. Voor het opwekken van zonne-energie zijn zonnepanelen nodig. Deze worden op daken geplaatst en ze vangen de warmte en het licht op wanneer de zon schijnt. De stroom wordt omgezet in wisselspanning, die bruikbaar is in huis.

De kracht van water

Stromend water is uitermate geschikt voor het opwekken van energie. Water stroomt doordat er hoogteverschil bestaat. Water wil dan ook altijd naar het laagste punt toe. In België kennen we niet veel hoogteverschil en er wordt dan ook relatief minder energie uit waterkracht opgewerkt dan met behulp van wind- of zonne-energie. Waterenergie is echter wel degelijk duurzaam. Water is er immers altijd, net zoals stroming. Met behulp van stuwmeren en watermolens kan ook bij weinig neerslag of smeltwater voldoende energie uit stromend water worden gehaald.

De massa van bio

Biomassa is een verzamelnaam voor verschillende dierlijke en plantaardige producten die energie kunnen opwekken. Denk hierbij aan dierlijke vetten, houtafval, koeienmest, frituurvet en GFT-afval. In organische materialen zit een hoop energie. Dit komt door de zon, die planten en dieren laat groeien. Om de energie vrij te krijgen, wordt biomassa verbrand. De biomassa wordt eerst vermalen tot fijn materiaal, waarna de massa wordt verbrand. Er komt warmte vrij, waardoor water kan worden verwarmd. Hierbij komt stroom vrij, waarmee een turbine in werking wordt gezet. Deze turbine zorgt uiteindelijk voor stroom.

Biogas

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat door biochemische processen. Organisch materiaal, zoals mest, komt in een gistingsproces, waarbij gassen vrijkomen. Deze gassen zijn duurzaam en vooral ook groen. Biogas wordt aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Methaan versterkt het broeikaseffect en wordt door biogas beperkt.